Kaip tai veikia

„ActivePure®“ – tai išskirtinė aplinkosaugos technologija, galinti išspręsti daugelį kasdienių oro patalpose ir paviršių taršos problemų. Taikant tradicines pasyviąsias technologijas, pvz., didelio veiksmingumo dalelių sulaikymo (angl. High-efficiency particulate arrestance, HEPA), teršalai pašalinami tik jiems pereinant pro valymo įrenginį. Šios tradicinės filtravimo sistemos gali padėti kažkiek sumažinti taršą, tačiau jos visiškai nemažina paviršiaus užteršimo ir pakankamai nesumažina ore esančių teršalų kiekio. Mūsų patentuota technologija „ActivePure®“ aktyviai naikina ore ir ant paviršių esančius teršalus, neutralizuodama juos kontakto metu.

Technologija „ActivePure®“ sukurta pagal NASA technologiją, naudojamą Tarptautinėje kosminėje stotyje. Tai vienintelė tokios klasės sertifikuota kosminė technologija. Technologijai „ActivePure®“ naudojama patentuota hidrofilinė fotokatalizinė danga, kurią sudaro ne nano titano oksidas su patentuotu papildomų pereinamųjų elementų deriniu veiksmingumui padidinti. Aktyvinus tam tikro bangų ilgio ultravioletine šviesa iš oro išskiriami deguonis ir drėgmė, sudarantys galingų oksidatorių masę, kuri neutralizuoja oro ir paviršių teršalus. Šie oksidatoriai ypatingai veiksmingai naikina bakterijas, lakiuosius organinius junginius (LOJ) ir kitus aplinkos teršalus, o svarbiausia – nėra kenksmingi žmonėms, naminiams gyvūnams ir augalams. Juos visiškai saugu naudoti patalpose.

Technologija „ActivePure®“ sukuria šiuos oksidatorius:
• Vandenilio peroksidą (H2O2)
• Hidroksilus (OH-)
• Superoksidus (O2-)

Vandenilio peroksidas

Pagrindinis technologija „ActivePure®“ sukuriamas oksidatorius yra vandenilio peroksidas (H2O2), kuris, kaip įrodyta, veiksmingai naikina teršalus patalpose ir ant paviršių bei ore. Technologija „ActivePure®“ vandenilio peroksido molekules gamina iš ore jau esančio deguonies ir drėgmės. Po to vandenilio peroksido molekulės keliauja patalpos aplinkoje, neutralizuodamos teršalus tokiose vietose, kurių kitos technologijos ir filtravimo sistemos negali pasiekti. Kadangi vandenilio peroksido molekulės turi tiek teigiamą, tiek neigiamą krūvį, dėl elektrostatinės traukos josyra pritraukiamos prie teršalų. Tuomet teršalai saugiai suskaidomi į deguonį (O2) ir vandens (H2O) garus. Vandenilio peroksidas yra bekvapis, bespalvis ir jį saugu naudoti gyvenamosiose patalpose. Profesinės sveikatos ir saugos administracijos (angl. Occupational Health and Safety Administration, OSHA) duomenimis vienos milijoninės (~ 1,0 ppm) vandenilio peroksido dalies koncentracija laikoma saugia per visą dieną. Naudojant technologiją „ActivePure®“, koncentracija pasiekia tik ~ 0,02–0,04 ppm, gerokai mažiau OSHA nustatytos ribos.

Hidroksilai

Kitas svarbus technologija „ActivePure®“ sukuriamas oksidatorius yra hidroksilai. Hidroksilai (OH-) yra saugūs, natūralūs, stiprūs oksidatoriai, kurie greitai ir saugiai neutralizuoja daugelį ore ir ant paviršių esančių teršalų, kvapą sukeliančių bakterijų ir cheminių medžiagų LOJ. Vykstant „ActivePure®“ procesui hidroksilai susidaro įrenginio patentuotai dangai sugeriant tam tikro bangų ilgio ultravioletinę šviesą. Danga pašalina vandenilio (H) atomus iš aplinkos ore esančių vandens molekulių (H2O), sudarydama neigiamo krūvio hidroksilus (OH-). Šie hidroksilai skaido LOJ, sudarytus anglies ir vandenilio pagrindu, bei kitus organinius teršalus, paversdami juos nekenksmingu anglies dioksidu (CO2) ir vandens (H2O) garais.
Nors labai veiksmingai šalina kvapus, bakterijas, LOJ ir kitus teršalus, hidroksilai yra visiškai saugūs patalpose esantiems žmonėms, gyvūnams iraugalams. Technologija „ActivePure®“ sukuriami hidroksilai yra tokie patys, kokie natūraliai susidaro žemės atmosferoje, UV spinduliams veikiant vandens garus, ir saugiai bei natūraliai išvalo ir nukenksmina patalpų aplinką.

Superoksidai

Superoksidai – tai deguonies molekulės, nedideliais kiekiais natūraliai susidarančios ore, laisviesiems vandenilio atomams (H) susijungiant su ozonu (O3). Susijungę jie sudaro galingus oksidatorius: deguonį (O2) ir hidroksilus (OH-). Pasinaudojant UVC šviesos šaltiniu, gamtiniu ozonu (O3), drėgme ir fotokatalizatoriumi, technologija „ActivePure®“ gaunami stiprūs superoksidai, kurie pašalina bakterijas, virusus ir kitus teršalus. Ši technologija ne tik saugi žmonėms, bet ir gerokai veiksmingiau naikina teršalus nei vien paprasta UV technologija. Gamindama superoksidus „ActivePure®“ iš tiesų sumažina ore natūraliai esančio ozono (O3) kiekį.
Superoksidai dešimtmečiais naudojami maisto perdirbimo įmonėse, ligoninėse ir odontologų bei gydytojų kabinetuose aplinkos taršai kontroliuoti ir saugiai dezinfekuoti nenaudojant cheminių medžiagų.

Produkto veiksmingumas ir bandymai

Daugybėje bandymų ir tyrimų technologija „ActivePure®“ nuolat įrodo savo gebėjimą saugiai kontroliuoti ir neutralizuoti tokius teršalus kaip virusai, bakterijos, pelėsiai, grybeliai ir LOJ, nepakenkdama žmonėms, gyvūnams ir augalams. Kanzaso valstijos universitete atlikti nuodugnūs laboratoriniai tyrimai parodė, kad technologija „ActivePure®“ yra veiksminga prieš H1N1, H5N8, MRSA, Staph, Streptococcus, E-Coli, Listeria, Bacillus spp, Stachybotrys Chartarum ir kt. Šie universitetiniai tyrimai parodė, kad „ActivePure®“ per pirmąsias 24 valandas gali sumažinti bent 96,4 % ir net iki 99,99% ant paviršių ir ore esančių teršalų.
Cincinačio universiteto su sveikata susijusių aerozolių studijų centre buvo užsakyti papildomi sveikatos tyrimai, skirti nustatyti technologijos „ActivePure®“ veiksmingumą šalinant ore esančius teršalus. Šie tyrimai parodė nepaprastą technologijos „ActivePure®“ veiksmingumą saugiai naikinant teršalus. Tyrimų metu 90 % ore esančių tirtų patogenų kiekis buvo sumažintas vos per 30 minučių, o tai yra 50 kartų sparčiau nei naudojant įprastą filtravim.

Be ozono

Ozonas (O3) gamtoje susidaro natūraliai, jo yra mūsų ore ir jis gali būti gaminamas dirbtinai. EPA nustatė, kad daugiau kaip 0,07 ppm viršijanti ozono koncentracija gali kenkti sveikatai. Kalifornijos valstija nustatė dar griežtesnį ozono apribojimą – 0,05 ppm. Įrodyta, kad technologija „ActivePure®“ veikdama negamina ozono ir netgi gali padėti sumažinti natūralaus ozono kiekį, nes sudaro saugius superoksidus (O2-), kurie savo ruožtu šalina kenksmingus patogenus.

Kosmoso tyrimų fondo sertifikuota technologija

Kosmoso tyrimų fondas įvertino „ActivePure®“ ir mūsų bendrovę už kosminėms programoms iš pradžių išrastos technologijos panaudojimą LOJ ir kitiems teršalams šalinti ir šių technologijų pritaikymą kasdieniam naudojimui. Technologija „ActivePure®“ grindžiama NASA naudoti Tarptautinėje kosminėje stotyje iš pradžių sukurtos technologijos atmaina ir visame pasaulyje yra pripažįstama kaip vienintelė savo klasės sertifikuota kosminė technologija. Šią technologiją galite įsigyti iš mūsų.

Paskirtis

Mūsų technologija „ActivePure®“ sėkmingai ir saugiai naudojama ligoninėse, namuose, gydytojų kabinetuose, profesionalaus sporto infrastruktūroje ir kitai paskirčiai visame pasaulyje.

Jei turite papildomų klausimų apie mūsų technologiją, prašome nesivaržant susisiekti su mumis.